Båtarna

Wasa Yachts har byggt segelbåtar i mer än 30 år. Vi har alltid byggt snabba, välseglande båtar med hög kvalitet. Under årens lopp har vi byggt knappt 500 båtar. Alla utom tre seglar fortfarande över hela världen.
Wasa Yachts båtar byggs helt hantverksmässigt med bästa material och utrustning.

Wasa Yachts segelbåtar är den perfekta kombinationen för både kappsegling och familjesegling, snabba familjeseglare som är lätta att hantera.

Wasabåtarnas egenskaper har en unik kombinationen av kappsegling och familjesegling, de är snabba familjeseglare som är lätta att hantera. Inredningen görs i utvald teak och mahogny och är traditionellt svenskt hantverk med inriktning på kvalitet både i detaljer och i helheten.

Samtliga båtar är CE-märkta och klassade för Ocean Segling kategori A. Varje detalj och konstruktion i våra båtar klarar därför de högt ställda kraven på säkerhet, manöverbarhet, fart och bekvämlighet. Utrustning som rigg, motorer och winschar kommer från världsledande tillverkare.

BESTÄLLNINGSBYGGEN
Wasabåtarna byggs enbart på beställning, vilket ger ägaren stora möjligheter att anpassa inredning och utförande till sina egna behov. Detta görs tillsammans med konstruktören och varvet utifrån de begränsningar som valet av båtstorlek och CE-märkning medför.

Leif Ängemark är konstruktören bakom alla Wasa Yachts båtar. Han är känd för sina snabba konstruktioner och sitt höga kvalitetstänkande. På Wasa Yachts gör vi vårt yttersta för att ge våra kunder segling med fart, komfort och en upplevelse utöver det vanliga. Tack vare den höga kvalitet och det goda anseendet som en båt från Wasa Yachts har får ägaren en god ekonomi i sitt båtägande.

SEGLINGSEGENSKAPER
Ett lätt skrov tillsammans med bra viktfördelningen gör att en Wasabåt alltid rör sig behagligt i sjön, även i hårt väder känns våra båtar trygga och stadiga, något som familjen brukar uppskatta. En väl tilltagen segelyta ger dessutom den fart som båtarna från Wasa Yachts är så kända för.

Grundtanken bakom våra båtar är en modern design, ett lätt, starkt och styvt sandwichskrov, kombinerat med det bästa inom rigg och segel. Vi bygger båtar som är lätta att segla och manövrera, även med en liten besättning. Det välbalanserade rodret tillsammans med en kort och solid köl och ett stort storsegel gör våra båtar lätta att manövrera under segel i trånga vatten och hamnar.

BYGGSÄTT
En Wasa byggs utan innerliner och plastmoduler, ett byggsätt som gör att en Wasa är lätt att reparera, till exempel efter en kraftig grundstötning. Vårt byggsätt gör dessutom att framtida underhåll blir enkelt genom att så gott som samtliga delar i båten går att byta ut och installationerna är lätta att komma åt. Ytterligare en sak som kännetecknar en Wasa-båt är att skrovet är gjort i ett stycke vilket ger ett mycket starkt skrov. Den vanliga metoden med två skrovhalvor som lamineras ihop är lättare rent produktions-tekniskt men innebär också att det finns en skarv utmed hela båtens längd, där styrkan kan variera beroende på hur väl sammanfogningen av halvorna är gjord.