Wasa 370

Wasa 370 är instegsmodellen i vårt produktionsprogram. Modellen bygger på den populära Wasa 360 som byggts i över 100 exemplar men modellen har förbättrats på ett flertal punkter.

Ett både högre och längre skrov ger en rymligare båt, med bättre ståhöjd.

Sittbrunnen är också ändrad vilket resulterat i bredare och rymligare kojer i akterruff och en större stickkoj.

I övrigt är det en klassisk Wasabåt med den unika kombinationen av en snabb familjebåt för bekväm cruising och en snabb racer för kappsegling.

Wasa 370

Wasa 370 är en uppföljare till populära Wasa 360 och i det närmaste identisk med denna.

En del kunder efterfrågade mer ståhöjd under däck, men man ville fort-farande ha ”en äkta” Wasa. Svaret blev Wasa 370.

Båda modellerna bygger på samma skrov, med enda skillnaden att Wasa 370 förlängts med 10 centimeter och höjts med 7 centimeter utmed hela friborden. Detta ökade ståhöjden i ruffen i motsvarande grad och gav en känsla av mer rymd under däck.

Efter ungefär halva tillverkningen av Wasa 370 ändrades sittbrunnens utformning. ”Vi lyfte upp durken och höjde sargarna för att kunna bredda kojerna in under
sittbrunnens botten, där vi satte ett mittskott,” förklarar Wasas chef Hans Marklund.

Liksom med övriga Wasa-båtar efter 55:an är 370 byggd i ett stycke, d v s utan skarv i mitten. Det ger kraftigt ökad styrka vid grundstötningar och andra stora påkänningar,
särskilt som bottenlaminatet dessutom är extremt tjockt, ca 40 mm homogen GRP på Wasa 370 (motsvarande tjocklek på dagens båtar i jämförbar storlek kan inte sällan inskränka sig till 12 mm).

Varje kund kan i stor utsträckning själv bestämma utformningen av inredningen på sin 370.