Wasa 420

När en Wasa-ägare hade önskemål om en båt med två separat sovutrymmen med tillhörande dusch och toalett satte sig konstruktören, Leif Ängermark, vid ritbordet och resultat blev Wasa 420.

Ökningen med några cm på längden och på höjden skapade en båt med mer volym och ett komfortabelt boende i två separata kabiner samt ett stort gemensamt utrymme för navigation, matlagning och umgänge.

Som vanligt har Leif, behållit sitt grundkoncept med ett deplacement åt det lättare hållet och ett väl avvägt längd – breddförhållande, Leif fördrar lite slankare båtar. Allt för att behålla det som är Wasa-båtarnas främsta kännetecken; snygga, välseglande, snabba och livliga. Ett tjugofemtal båtar är byggda.

Wasa 420

Liksom Wasa 370 motsvarar Wasa 360 med högre fribord är Wasa 420 en förhöjd – och något förlängd – Wasa 410.

I bägge fallen hade de första modellerna – Wasa 360 och 410 – varit inriktade på kunder som prioriterat själva seglingen mer än boendeutrymmena under däck (faktum är att prototypen till Wasa 360 knappt hade ståhöjd, men detta ändrades förstås till serietillverkningen).

Wasa 420, som lanserades 1987, är alltså i det närmaste identisk med Wasa 410 bortsett från höjningen av friborden och några andra detaljer. Skrovet höjdes akteröver, varvid båtens språnglinje rätades ut något för att ge ett fungerande, harmoniskt utseende. I och med höjningen kunde sittbrunnen lyftas motsvarande, vilket gav bättre utrymme för ett av tidens nya krav: en rejäl owner’s cabin.

Med en enda stor akterkabin i Wasa 420 slopades de tidigare två stickkojerna. Ingången till akterhytten ligger bakom navbordet på styrbordssidan.

Pentryt mitt emot har därmed fått sin L-form vänd akterut, med de dubbla diskhoarna intill nedgångstrappan. Bakom pentryts aktre, tvärgående skott – alltså inne i akterkabinen – ligger skepparparets separata toalett och dusch.

I övrigt är inredningen disponerad på samma sätt som i Wasa 410.

Vissa detaljförändringar genomfördes också på däcksformen till Wasa 420.

Wasa Yachts har hittills tillverkat 29 stycken Wasa 420. Båten tillverkas fortfarande på beställning.