Wasa 530

Wasa 530 är en av de senaste båtarna i Wasa-familjen. Hon lanserades som en cruising-båt, stor, rymlig och bekväm utan egentliga krav på kappseglingsegenskaper men ändå en båt med typiska Wasa-egenskaper dvs. snabb och lättseglad trots väl tilltagen storlek.

När båten lanserades fanns det planer på att döpa den till Wasa Pacific, en koppling till Wasa Atlantic, men ännu mer exotiskt – ett tecken på båtens speciella karaktär av kraftfull oceankryssare.

Så här säger Wasas chef, Hans Marklund om båten ”Hon är en 53-fots långfärdsbåt. Det finns ingenting som behöver förstärkas, det är bara att sätta segel och åka.”

Båten har byggts i sju exemplar, det senaste 2005

Wasa 530

Wasa 530 är en av de senaste båtarna i Wasafamiljen. När hon lanserades i slutet av 80-talet var det i avsikten att göra en ren cruisingbåt. Stor och rymlig, utan ambitioner ifråga om kappsegling Inom längden på 53 fot strävade man efter maximal vattenlinjelängd för högsta max-fart; båten skulle bli en ”passage maker” och kunna tillryggalägga långa dags- eller dygnsdistanser.

”Wasa 530 påminner om Wasa 410:an, men med större volym i förskeppet för att tåla tyngden av ankarspel och kätting. Hon är en 53-fots långfärdsbåt. Det finns ingenting som behöver förstärkas, det är bara att sätta segel och åka,” säger Wasa Yachts chef Hans Marklund.

SKROV

Jämfört med Wasa Atlantic, närmast under i storlek, är Wasa 530 en avsevärt mycket tyngre båt. Det rör sig om två helt olika koncept. Med Wasa Atlantic fortsatte Leif Ängermark/Hans Leander sitt långsmala, lågdeplacerande (7,5 ton) koncept. Wasa 530 är bara en halvmeter längre men deplacerar hela 15 ton, vilket är ganska normalt för den här storleken på havskryssare.

Eftersom segelytan är klart större krävs också en tyngre köl, en annan bidragande orsak till viktskillnaden. Det stora deplacementet gör båten mindre känslig för all den extra utrustning som långfärdsseglaren vill ha med sig ombord.

KÖL & RODER

Wasa 530 har den typiska Wasa-kölen, trapetsformad och tillräckligt djup för att ge kraftfullt bett på bidevind. Kölen väger sex ton, vilket bidrar till en god stabilitet. Rodret är friliggande och utan skädda.

DÄCK

Wasa 530 har en nästan rak språnglinje med en låg överbyggnad som får en fortsättning akteröver genom sargar på nästan samma nivå. Det ger ett elegant utseende utan spår av trendighet. De kraftiga sargarna ger gott skydd åt den rymliga sittbrunnen.

INREDNING

Utformningen under däck speglar målet att skapa en funktionell långfärdsbåt, d v s en båt som fungerar lika bra under segel som i hamn. Wasa 530 har fyra separata hytter, var och en med dubbla kojer. Två av hytterna ligger akteröver, med breda dubbelkojer, stor durkyta och rejäla garderober. De andra dubbelhytterna ligger omedelbart framför huvudskottet, d v s inte ända framme i förpiken. Den här placeringen närmare båtens mitt ger ett lugnare rörelsemönster i sjögång.

Båda hytterna är försedda med en undre och en övre koj.

Varje hytt har sin egen ingång. De båda hyttparen delar på en toa/dusch, också med egen ingång från respektive hytt. Det här upplägget ger den möjlighet till flera ”privata sfärer” som är önskvärt inte minst på långseglande båtar.

Ett annat tecken på det funktionella tänkandet bakom Wasa 530 är den stora durkytan vid nedgången från sittbrunnen. Här finns plats att röra sig, ta av blöta sjöställ och hänga undan dem.

Om styrbord ligger det stora navigationsutrymmet med plats för instrumentering. Här ligger också ytterligare en garderob.

Salongen har en rymlig U-soffa, fast bord och en mindre soffa utmed mittgången. Skrovets bredd gör att pentryt kunnat placeras utmed den motsatta skrovsidan där det sträcker sig utmed salongens hela längd.

Här finns dubbla diskhoar, trelågig spis med ugn och stora kylfack, samt generösa arbets- och avställningsytor. Pentryt har också rikligt med skåp, lådor och hyllor.

Längst fram i förpiken finns ett speciellt utrymme för segelstuv och annat skrymmande.

Hela planlösningen kombinerar bekvämlighet och trivsel med mycket god funktion under segling.

RIGG & SEGEL

Wasa 530 har försetts med en stabil mastheadrigg från Seldéns. Masten är smäcker för litet vindfång, men står stadigt med tre raka spridarpar, inre förstag och backstag. Masten är förstås genomgående. Segelplanet är utformat för genua i riktigt lätta vindar, men båten seglar bra med bara fock från ca 5 m/s.

KONSTRUKTION

Skrov och däck är i balsasandwich, med ett kölstråk i homogen GRP. Tjockleken är som mest hela 75 mm, och styrkan ökar ytterligare genom de kraftiga och höga bottenstockarna.