Wasa Atlantic

En grupp Wasa 55 ägare kände efter ett par års seglande att de var mogna för något större, något med ännu mera fart i skrovet och med mer utrymme för bekvämt boende ombord, i veckor eller månader. Man ville också ha en båt som var ritad helt utan koppling till några regler. Här var det frågan om att ta fram en båt som var optimerad för snabb och bekväm segling, resultatet blev Wasa Atlantic

Ett 20-tal båtar har byggts.

Wasa Atlantic

Det var de blivande första Atlantic-ägarna som själva byggde pluggen till skrovet hos Wasa Yachts i Södertälje. Det var inget litet projekt man gav sig in på, skrovet var över 15 meter långt – 51 fot!

SKROV

Wasa Atlantic påminner till skrovet mer om Wasa 30 än om Wasa 55. Det betyder att hon är jämförelsevis grundare och har rundare sektioner för att få mindre våt yta. Längden i vattenlinjen är hela 12 meter, vilket ökar ytterligare när båten kränger.

I vindar över 5-6 m/s loggar Wasa Atlantic stadigt 9-10 knop när hon får sträcka ut med lite slack i seglen; hon är en äkta ”passage maker”. Atlantic har en bred och bärig häck som lyfter med sjöarna när de rullar in akterifrån, det ger henne fina surfningsegenskaper och torr gång.

KÖL & RODER

Fenkölen i bly sticker måttliga 2,15 meter, ovanligt lite på en drygt 15 meter lång båt med delat lateralplan. Men en cruiser får inte vara för djupgående, och med bara dryga två meter ökar tillgängligheten i såväl skärgården som på grunda bankar i många av de exotiska, sydliga övärldarna. Såväl kölen som det friliggande spadrodret är dimensionerade för att ge Wasa Atlantic en stabil och stadig gång med bra manöverförmåga, goda egenskaper som är omvittnade av hennes ägare.

DÄCK

Överbyggnaden är låg, den stora segelbåtens skrov räcker ändå till för att ge en invändig ståhöjd på 1,90 m. Breda skarndäck sträcker sig förbi sittbrunnen, där de smalnar av men fortfarande är tillräckliga för att gå på. Längst akteröver finns ett litet akterdäck; hela utformningen ger Atlantic en harmonisk inramning som passar henne väl.

Sitttbrunnen är djup och rymlig, här ryms sex-åtta personer som sitter väl skyddade. Rorsman har en stor ratt som medger styrning från alla positioner, hela tiden med utmärkt sikt föröver. En lucka i akterdäck leder till ett rejält stuvutrymme bakom sittbrunnen. I fören finns en ankarlucka.

INREDNING

Inredningen i teak håller Wasas traditionellt höga klass, gedigen och elegant. En speciell detalj är skottet i framkant pentry och navbord. Här ser man normalt ett lågt halvskott på varje sida, men på Wasa Atlantic sträcker sig dessa i en elegant böj ute vid kanterna upp mot rufftaket och tillbaka in mot båtens mitt, där de förenas som en smal ram från sida till sida.

Wasa Atlantics längd ger stora möjligheter till en funktionell disposition av inredningen. Längst akteröver, vid sidan av trappan och med entré vid akterkant pentry och navbord, ligger två rymliga hytter med dubbelkoj,
durkyta med ståhöjd och dubbla garderober.

Pentryt är L-format och generöst tilltaget, detsamma gäller för navbordet mittemot och för durkutrymmet mellan kock och navigatör. Det här är ju den centrala del av båten där man möts och rör sig, och det ska finnas gott om plats att klä av och på sig regnställ, liksom att sköta kök och navigation. Den väta som kan leta sig ner i båten via ruffluckan stannar här, områdena för vila och rekreation hålls torra.

Salongen rymmer en L-formad soffa om babord, ett fast bord, och en rak soffa om styrbord. Ovanför ryggstöden finns dubbla hyllrader och flera skåp. Masten kommer ner framför huvudskottet. Här ligger en ovanligt rymlig toalett/dusch mitt emot en rad med tre separata garderober. Under och över dubbelkojen i förpiken finns ytterligare gott om stuvutrymmen.

RIGG & SEGEL

Seldénriggen är av fraktionstyp med dubbla raka spridare. Masten är genomgående, vilket ger den större styrka och stadga (knäcklängden minskar genom stöttningen i däck). Backstag med checkstag ger trimbarhet
och stabilitet i långskeppsled. Storseglet på 50 kvm skotas antingen via en kortare skena uppe på rufftaket eller på en längre skena direkt framför ratten.

Idén bakom den rejäla ytan på storen låg tanken att Wasa Atlantic skulle kunna seglas med enbart stor och fock i alla väder. I riktigt lätt vind skadar det emellertid inte med lite fler hästkrafter i förtriangeln, och en del
Atlantic-ägare har därför kompletterat segelgarderoben med en Genua 1 med 150% överlapp.

KONSTRUKTION

Uppbyggnad av skrov och däck är gjord enligt Wasas gängse metod med balsa som distansmaterial i sandwichlaminatet. Utmed kölområdet är skrovets botten gjord av ett homogent och synnerligen kraftigt GRPlaminat med rejäla bottenstockar.

MOTOR

Standardmotorn i Wasa Atlantic är idag Yanmar på 55 hästkrafter och med segelbåtsdrev.