Wasa 34

Wasa 34 finns i två olika versioner. Racer/cruisern som är en direkt utveckling från en av våra ¾-ton racing designs. Hösten 1985 flyttades produktionen till Danmark och vi märkte genast att modellen inte var särskilt populär på den dansk/tyska marknaden. Ett nytt akterskepp togs fram, formen modifierades till det som kom att kallas standardversionen.

Skroven producerades på Vordingborg YACHTS, i Danmark och har en grundgående köl och partialrigg med bakåtsvepta spridare för att de löpande akterstagen skulle bli ett extra tillval. Grundgående var ett krav med tanke på de grunda vattnen i södra Östersjön.

Utöver det ändrade akterskeppet hade standardversionen en annan interiör med en babordskoj som gav utrymme för en stor sittbrunn. Den aktre badplattformen uppskattades men tog också bort mycket av stuvutrymmet i aktern. Som tillägg till denna modell producerade man också en charterversion med dubbla akterhytter och en masttoppsrigg av samma typ som WASA 37:an.

WASA Marin i Södertälje byggde racer/cruisern för den svenska marknaden. Denna version har en lite djupare köl och partialrigg med löpande akterstag