,

Flytten

Kontoret kommer under veckan (V.35) flyttas till Halldalen 1A, all verksamhet och leveranser kommer skötas därifrån.

Nya uppställningsplatsen och lyftanordningar är under konstruktion och vi beräknar att vi ska kunna ta emot båtar på nya varvet i början av oktober.

Vid ev. frågor ang. detta vänligen kontakta oss.

Nya adressen är: Wasa Yachts, Halldalen 1A, 152 97, Södertälje

Telefonummer: 08-550 972 30