För Båtägare

Här hittar Ni information om Er båtplats / båtförvaring

BOKA SJÖSÄTTNING

Klicka för att komma till bokningskalendern

Tänk på att ladda batterierna någon vecka innan sjösättning, även om vi ska sjösätta båten utan er.

Alt beställ batteriladdning i bokningsformuläret.

BOKA UPPTAGNING

Klicka för att komma till bokningskalendern

Observera att även om man i bokningen anger ett klockslag för upptagning så garanteras detta ej då det är så många yttre omständigheter som påverkar lyften.

Glöm inte tömma septictanken innan upptagning, se också till att båten i övrigt är redo för upptagning vid bokat datum

Instruktion för lämning och hämtning av båt vid vinterförvaring

Hämtning och lämning bokas ett par veckor i förväg, båten hämtas samma vecka som sjösättning är bokad. Bokning sker online via länkarna ovan.

Vid lämning skall båten läggas på insidan av bryggorna, förtöjning på utsidan mot farleden är förbjuden, om det är trångt i hamnen så förtöj mot annan båt. För lämning av nyckel kontakta kontoret. Om ni ej beställt servicetjänster skall båten vara redo att tas upp i efterföljande vecka efter ni lämnat den. Septiktanken skall vara tom/tömd innan båten kommer till varvet för förvaring.

Båtbotten och båtbottenfärg

Slipning och Skrapning

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Vid skrapning eller slipning skall man använda en skrapa eller slipmaskin som kopplas till en dammsugare. Vid slipning & skrapning ska arbetsplatsen skärmas in med en tät inneslutningsplast, inneslutningen ska börja vid vattenlinjen och vara tät runt hela båten. Dammet & skraprester får inte hamna i omgivande miljö, marken måste skyddas genom att en presenning läggs under båten, täckningen skall besiktigas av varvets personal innan arbetet påbörjas.

Har båten konstaterad TBT i färgen får sanering ej utföras utan att båten flyttats till hårdgjord yta, alt att annan metod godkänts av varvschef. (Se anmärkning ang. TBT nedan)

Då slip- och skraprester betraktas som miljöfarligt avfall ska avfallet samlas ihop och tas med till återvinningsstation. Vi kan även erbjuda tjänsten att sanera skrovet, kontakta oss för mer information

Ladda ner Broschyr_ansvarsfull_båtvård_2018 för mer information

Blästring

Blästring är förbjudet på varvsområdet – tag kontakt med oss om ni behöver hjälp med att ta bort färgen från botten.

Målning

Målning av botten får endast utföras med godkända färger, lista på vilka färger som är godkända finns här. Vi rekommenderar att måla med epoxi alt. hård färg, hör gärna av er till oss om ni vill ha rekommendationer på miljövänliga alternativ. Vid målning skall båten ställas på presenning för att undvika att färgspill dräller ner på marken, färgburkar och ev. överbliven färg lämnas i miljöstationen.

Vi kommer fortsättningsvis ej tvätta båtar med polerade bottenfärg då det förstör vår utrustning och närmiljö.

Färger med TBT är totalförbjudna sedan länge och båtar som misstänks ha TBT i sin botten skall kontakta varvet för plan att avlägsna färgen ifrån skrovet.

Har du sommarplats i Mälaren är det totalförbjudet med biocidfärg. Senast 2020 skall samtliga båtar med huvud hamn i Mälaren ha sanerats.

Båtar med huvud hamn i Östersjön skall till 2022 ha sanerats från ev. TBT och endast vara målad med godkänd färg.

Bottentvätt

Får endast utföras på spolplattorna.

Mer information om bottenfärger och hantering av bottentvätt finns på kontoret och i broschyren ovan.