För Båtägare

Här hittar Ni information om Er båtplats / båtförvaring

Instruktion för el

EL

Ström för vårrustning ingår i vinterförvaringen, landström får kopplas för laddning av batterier samt användning utav handverktyg under tiden båtägaren befinner sig i båten. När båten lämnas skall kontakten dras ur elcentralen. Värmefläktar typ ”kupévärmare” och motsvarande får ej användas p.g.a brandrisk.

Vill ni koppla permanent ström under vinterhalvåret för t.e.x element eller avfuktare skall elmätare hyras av oss.  Elkablar som sitter i centralen utan elmätare kommer att dras ur elcentralen utan att båtägaren kontaktas. Förbrukad el debiteras efter vinter efter avläsning av mätare.

Hantering av bottenfärger

Ladda ner Broschyr_ansvarsfull_båtvård_2018 för mer information

Slipning och Skrapning

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Vid skrapning eller slipning skall man använda en skrapa eller slipmaskin som kopplas till en dammsugare. Marken måste skyddas genom att t.ex en presenning läggs under båten för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester betraktas som miljöfarligt avfall ska avfallet samlas ihop och tas med till återvinningsstation.

Blästring

Blästring är förbjudet på varvsområdet – tag kontakt med Varvschef om ni behöver hjälp med att ta bort färgen från botten.

Målning

Målning av botten får endast utföras med godkända färger, lista på vilka färger som är godkända finns här. Vi rekommenderar att måla med hård färg alt. epoxi. Vi kommer fortsättningsvis ej tvätta båtar med polerade bottenfärg då det förstör vår utrustning och närmiljö. Färger med TBT är totalförbjudna sedan länge och båtar som misstänks ha TBT i sin botten skall kontakta varvet för plan att avlägsna färgen ifrån skrovet.

Har du sommarplats i Mälaren är det totalförbjudet med biocidfärg.

Bottentvätt

Får endast utföras på spolplattorna.

Mer information om bottenfärger och hantering av bottentvätt finns på kontoret och i broschyren ovan.

Färskvatten

Färskvatten

Färskvatten uttag finns vid den röda verkstadshallen, nere vid bryggorna, samt vid spolplattan.

Vattnet kommer ifrån egen brunn och har en smak av järn, vattnet är testat och är ok att dricka.

Vi avråder dock från att fylla upp hela tanken med detta vatten då järnet kan ge avlagringar i tank och i slangar.

Gardenakoppling finns, förlängningsslang kan behövas om ni vill nå till båten med slang.

Vintertid vid risk för sönderfrysning stängs vattnet av.

Säkerhet på området

Säkerhet på området

Området är inhägnat och har låst bom och grind på infarten, samtliga båtägare skall låsa efter sig när man passerar genom grinden utanför ordinarie öppettid. Kontakta kontoret för kod.

Området är även kameraövervakat med koppling till Securitas. Detta är dock ej en 100% garanti för att stölder ej kan inträffa, vi råder därför samtliga kunder att tömma båten på stöldbegärlig utrustning. Även hjälpa varandra och rapportera om ni ser något misstänksamt.

Avfallshantering

Ordningsregler för avfallshantering

Spillolja och förbrukade batterier skall lämnas i varvets miljöstation som är placerad i anslutning till bryggorna.

Övriga sopor tas med och lämnas in på återvinningsstation.

Ordningsregler för båtar i Hall

Ordningsregler för båtar i Hall utöver ordinarie regler.

Båtägaren har endast tillgång till båten under öppettid och efter överenskommelse.

Inget arbete som kan skita ner andra båtar i hallen får utföras. T.e.x slipning, laminering mm. Eventuell sanering / rengöring av hall och andra båtar debiteras.

Vid osäkerhet kontakta varvschef.

Prislista tjänster

Prislista tjänster 2018

(ink moms, material tillkommer)

Löpande timpris

Timpris 850 kr

Motorservice & frostskydd av motorn

Inombordare

Motorservice 1-3 Cyl Diesel: 3400:-

Motorservice 4-6 Cyl Diesel: 4250:-

Motorservice 1-6 Cyl Bensin: 3400:-

Motorservice V6-V8 Bensin: 4250:-

Endast frostskydd av motorn: 1275:-

Utombordare

Service Utombordare 2T 7-15hk: 1700:-

Service Utombordare 2T 16-60hk: 2550:-

Service Utombordare 2T 61hk och uppåt: 3000:-

Service Utombordare 4T 1-15hk: 1750:-

Service Utombordare 4T 15-60hk: 2550:-

Service Utombordare 4T 61HK och uppåt: 3400:-

Frostskydd övrig utrustning, toaletter, varmvatten beredare, pumpsystem mm. (inkluderar ej ev. elverk)

Frostskydd av invändig utrustning båt upp till 30 fot: 1700:-

Frostskydd av invändig utrustning båt 31-40 fot: 2125:-

Frostskydd av invändig utrustning båt över 40 fot: 2975:-

Uppdateras kontinuerligt. Mer info kommer.

Instruktion för lämning och hämtning av båt vid vinterförvaring

Instruktion för lämning och hämtning av båt vid vinterförvaring

Hämtning och lämning bokas ett par veckor i förväg, båten hämtas samma vecka som sjösättning är bokad.

Vid lämning skall båten läggas på insidan av bryggorna, förtöjning på utsidan mot farleden är förbjuden, om det är trångt i hamnen så förtöj mot annan båt. För lämning av nyckel kontakta kontoret. Om ni ej beställt servicetjänster skall båten vara redo att tas upp i efterföljande vecka efter ni lämnat den.