För Båtägare

Här hittar Ni information om Er båtplats / båtförvaring

Instruktion för el

EL

Ström för vårrustning ingår i vinterförvaringen, landström får kopplas för laddning av batterier samt användning utav handverktyg under tiden båtägaren befinner sig i båten. När båten lämnas skall kontakten dras ur elcentralen. Värmefläktar typ ”kupévärmare” och motsvarande får ej användas p.g.a brandrisk.

Vill ni koppla permanent ström under vinterhalvåret för t.e.x element eller avfuktare skall elmätare hyras av oss.  Elkablar som sitter i centralen utan elmätare kommer att dras ur elcentralen utan att båtägaren kontaktas. Förbrukad el debiteras efter vinter efter avläsning av mätare.

Hantering av bottenfärger

Slipning och Skrapning

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Vid skrapning eller slipning skall man använda en skrapa eller slipmaskin som kopplas till en dammsugare. Marken måste skyddas genom att t.ex en presenning läggs under båten för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester betraktas som miljöfarligt avfall ska avfallet samlas ihop och tas med till återvinningsstation.

Blästring

Blästring är förbjudet på varvsområdet – tag kontakt med Varvschef om ni behöver hjälp med att ta bort färgen från botten.

Målning

Målning av botten får endast utföras med godkända färger, lista på vilka färger som är godkända finns här. Vi rekommenderar att måla med hård färg alt. epoxi. Vi kommer fortsättningsvis ej tvätta båtar med polerade bottenfärg då det förstör vår utrustning och närmiljö. Färger med TBT är totalförbjudna sedan länge och båtar som misstänks ha TBT i sin botten skall kontakta varvet för plan att avlägsna färgen ifrån skrovet.

Har du sommarplats i Mälaren är det totalförbjudet med biocidfärg.

Bottentvätt

Får endast utföras på spolplattorna.

Mer information om bottenfärger och hantering av bottentvätt finns på kontoret.

Färskvatten

Färskvatten

Färskvatten uttag finns vid den röda verkstadshallen, nere vid bryggorna, samt vid spolplattan.

Gardenakoppling finns, förlängningsslang kan behövas om ni vill nå till båten med slang.

Vintertid vid risk för sönderfrysning stängs vattnet av.

Säkerhet på området

Säkerhet på området

Området är inhägnat och har låst bom och grind på infarten, samtliga båtägare skall låsa efter sig när man passerar genom grinden utanför ordinarie öppettid. Kontakta kontoret för kod.

Området är även kameraövervakat med koppling till Securitas. Detta är dock ej en 100% garanti för att stölder ej kan inträffa, vi råder därför samtliga kunder att tömma båten på stöldbegärlig utrustning. Även hjälpa varandra och rapportera om ni ser något misstänksamt.

Avfallshantering

Ordningsregler för avfallshantering

Spillolja och förbrukade batterier skall lämnas i varvets miljöstation som är placerad i anslutning till bryggorna.

Övriga sopor tas med och lämnas in på återvinningsstation.

Ordningsregler för båtar i Hall

Ordningsregler för båtar i Hall utöver ordinarie regler.

Båtägaren har endast tillgång till båten under öppettid och efter överenskommelse.

Inget arbete som kan skita ner andra båtar i hallen får utföras. T.e.x slipning, laminering mm. Eventuell sanering / rengöring av hall och andra båtar debiteras.

Vid osäkerhet kontakta varvschef.

Prislista tjänster

Prislista tjänster

Kommer under 2018

Instruktion för lämning och hämtning av båt vid vinterförvaring

Instruktion för lämning och hämtning av båt vid vinterförvaring

Hämtning och lämning bokas ett par veckor i förväg, båten hämtas samma vecka som sjösättning är bokad.

Vid lämning skall båten läggas på insidan av bryggorna, förtöjning på utsidan mot farleden är förbjuden, om det är trångt i hamnen så förtöj mot annan båt. För lämning av nyckel kontakta kontoret. Om ni ej beställt servicetjänster skall båten vara redo att tas upp i efterföljande vecka efter ni lämnat den.