Medarbetare

Tommy Planeryd

Tommy Planeryd

Varvschef
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Varvsmedarbetare
Christer Johnsson

Christer Johnsson

Varvsmedarbetare
Robert Lyckhage

Robert Lyckhage

Varvsmedarbetare
Marek Tkaczyk

Marek Tkaczyk

Varvsmedarbetare
Hans Marklund

Hans Marklund

Senior Advisor
Lasse Ribacka

Lasse Ribacka

Varvsmedarbetare