Medarbetare

Tommy Planeryd

Tommy Planeryd

Varvschef
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Varvsmedarbetare
Christer Johnsson

Christer Johnsson

Varvsmedarbetare
Robert Lyckhage

Robert Lyckhage

Varvsmedarbetare
Marek Tkaczyk

Marek Tkaczyk

Varvsmedarbetare
Lasse Ribacka

Lasse Ribacka

Varvsmedarbetare
Per Larsson

Per Larsson

Varvsmedarbetare
Esat Cimirotic

Esat Cimirotic

Varvsmedarbetare

Pascal Minjon

Pascal Minjon

Varvsmedarbetare
Hans Marklund

Hans Marklund

Senior Advisor