Motor- och drevservice

En årlig service på båtmotor ökar dess livslängd och minimerar risken till att råka ut för fel. På nyare motorer är en årligen genomförd motorservice ett krav för att motorgarantin ska gälla. Wasa Yachts är auktoriserad serviceverkstad för Yanmar och Suzuki men servar även Volvo Penta, Mercury och Mercruiser mf.

Motorservice görs lämpligtvis varje höst i samband med torrsättning. Vid motorservice besiktar vi motorn okulärt och att den fungerar som den ska och byter ut oljor, filter. Vi konserverar även motorn om servicen görs vid upptagning för vintern. Det innebär att man skyddar motorn över vintern genom att köra igenom frostskyddsmedel.

Drevservice kan vi också utföra. Service av backslag rekommenderar vi att man gör vartannat år eller efter gångtid på 100 timmar.

Konservering av övriga system och toalett system

Inför vintern så behöver även vattensystemet tömmas samt toalettsystemet konserveras för att undvika frysskador. Vi kan hjälpa till med detta.