Vinterservice

För att Din båt ska hålla sitt värde och vara sjövärdig så måste underhållet vara gott. Det är viktigt!

Nu är det ju så att alla inte har samma kunskaper och kanske inte heller tid och möjlighet vare sig hinna med eller klara av underhållsarbetet höst och vår. Men det har vi.

När Du vinterförvarar Din båt hos oss så ingår ju torr- och sjösättning samt bottentvätt. Vi kan såklart också hjälpa till om Du så önskar av- och påmastning, täckning, vinterkonservering av motor och övrig utrustning. På våren avkonserverar vi, polerar och vaxar Din båt.

Behöver Du åtgärda småskador eller byta ut någon utrustning så är vintern än bra tid för detta. Motorbyte är också bäst att utföra under vinterhalvåret, vi är auktoriserad Yanmar återförsäljare och servicepartner.

Kom dock ihåg att beställa alla jobb så tidigt som möjligt. Helst på hösten. Jobb beställda sent på våren har vi svårt att hinna med.

Vårt hanteringssystem med specialgjorda båtvaggor möjliggör att vi kan ta in båten för arbete inomhus under vintern.

Kontakta oss på wasa@wasayachts.com eller ring 08-550 972 30.

Det lönar sig att hålla båten i gott skick!