Allmänna villkor

Här nedan följer information till dig om sådant som kan vara bra att veta och som hjälper dig att vara trygg i dina köp hos oss, till exempel våra köpvillkor, leveranssätt, ångerrätt samt garantier och service.

Köpvillkor

Priser

Priser justeras löpande av Wasa Yachts, priser efter orderläggning kan endast ändras av omständigheter som Wasa Yachts ej råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

I alla priser ingår moms med 25 %. Om momsen skulle ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Betalning

Faktura, Swish alt Kortbetalning

Lägsta ordergräns

Den lägsta ordergränsen som expedieras är 100Kr.

Leveranser utanför Sverige

Finland, Danmark och Norge

Paket som inte hämtas ut

För alla paket som inte hämtas ut debiterar Wasa Yachts kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering.

Skicka inga förskott

Vi tar inte ansvar för till exempel pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Minderåriga

Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa från oss.

Personuppgifter

Wasa Yachts är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.

Dina personuppgifter behandlas av Wasa Yachts för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte.

Dina personuppgifter kan dessutom lämnas ut till och behandlas av Wasa Yachts och våra samarbetspartners för att kunna leverera tjänster till dig, t.e.x distributör och andra leverantörer som krävs för att uppfylla lagkrav t.e.x bokföringstjänster .

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller om du vill rätta några uppgifter så behöver du bara skriva till:

Wasa Yachts, Halldalen 1A, 152 97 Södertälje alt. wasa@wasayachts.com

Medlem i SWEBOAT

Wasa Yachts är medlem i Sweboat- Båtbranschens Riksförbund. Som medlem i Sweboat förbinder sig Wasa Yachts att följa gällande svenska konsumentlagar samt allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

Adressen till Sweboat är:
Sweboat
Box 92065
12007 Stockholm

www.sweboat.se

Force Majeure

Wasa Yachts är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Support och tillgänglighet

Har du som kund frågor eller undrar något kontaktar du vårt företag på:

wasa@wasayachts.com alt. 08-550 972 30

Ångerrätt

Ingen affär är avslutad förrän du fått, provat och godkänt dina varor. Därför har du 14 dagars ångerfrist på alla varor som beställts per distans.

Som kund har du rätt att häva köpet, utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening.

14 dagars ångerfrist

Är du inte nöjd med något du beställt har du som kund rätt till 14 dagars ångerfrist efter det att du mottagit varan. Du har rätt som kund att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar. Du har alltid rätt att häva ditt köp om varan är slut. Ångerfristen gäller dock inte på förseglade datorprogram eller programvara om förseglingen har brutits. Varan måste skickas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Om du vill utnyttja din ångerrätt och ska varan skickas tillbaka i originalförpackningen. Du betalar själv returfrakten om du ångrar ditt köp.

Bytesrätt/reklamation/retur

Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart du upptäckt detta kontakta Wasa Yachts för instruktioner.

Gäller det en använd vara som gått sönder så ta först kontakt med Wasa Yachts. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad pga felaktigt användande eller liknande, kommer den åtgärdas i enlighet med Konsumentköplagen. Visar det sig att varan har fel eller är felexpedierad återbetalar Wasa Yachts fraktkostnaden samt står för returfrakten efter åtgärd. Alla paket skickas ”fritt vårt lager ” Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det till den som levererar varan genast på platsen. Vid byte eller retur står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad, där står ditt returkollinummer. Detta nummer används alltid vid eventuella reklamationer på posten.

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer som medlemsföretag i Sweboat alltid deras rekommendationer.

Vid begagnade varor ger vi två månaders öppetköp istället för garanti. 

Retur av större varor.

När det handlar om större varoro så kan du behöva en returfraktsedel. Kontakta i så fall Wasa Yachts.  Vid byte eller retur av större varor står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad. Där står ditt returkollinummer som alltid används vid eventuella reklamationer av frakten.

Återbetalning då du vill använda din ångerrätt.

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka det belopp du betalat. Återbetalningen sker inom 30 dagar.

Skadade paket

Alla paket som lämnar Wasa Yachts sker enligt ”fritt vårt lager”. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det genast till den som levererar varan.

Leveranssätt

DHL eller Avhämtning

Garantier, Reklamationsrätt och service

Varor som omfattas av garanti åtföljs av garantibevis. Detta gäller för garanti tillsammans med styrkande av betalning. För att du ska få rätt hjälp om varan gått sönder måste du följa anvisningarna i garantibeviset.

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer som medlemsföretag i Sweboat alltid deras rekommendationer.

Företagsinformation

Wasa Yachts / Wasa Industrier

Ord.nr 556152-7556

Halldalen 1A

152 97 Södertälje

08-550 972 30

wasa@wasayachts.com