Vi tar ansvar för miljön – Information till våra kunder
Vi har valt att ansluta oss till Stiftelsen Sweboats Miljöfond för att ta ansvar för vår gemensamma miljö och minska båtlivets avtryck. Genom Miljöfonden kan vi få hjälp att arbeta med miljöfrämjande åtgärder hos oss lokalt samtidigt som vi bidrar till att båtlivet blir mer miljövänligt i stort.

Vi är alla ansvariga för båtlivets miljöpåverkan, både existerande och framöver. Vi – kunder och branschföretag – har använt för tiden godkända produkter, men med dagens kunskaper vet vi att använda produkter är skadliga för miljön vilket innebär ett ansvar. Miljöåtgärder är kostsamma och ditt bidrag är en viktig del i det stora miljöarbete båtlivet står inför.

Vi kommer därför att årligen debitera våra kunder ett bidrag som oavkortat går till Miljöfonden på 200 SEK per vinterupplagd båt.

Medlen i Miljöfonden kommer att användas för åtgärder som att kartlägga, stoppa och sanera föroreningar, förebyggande åtgärder, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ.
Miljöfonden administreras av Sweboat – Båtbranschens Riksförbund som en ideell insamlingsstiftelse vid namn ”Insamlingsstiftelsen Sweboats Miljöfond” vars syfte enbart är miljöförbättrande åtgärder för båtlivet.

Vill du ha mer information om Stiftelsen Sweboats Miljöfond så hör av dig till vår branschorganisation, Sweboat – Båtbranschens Riksförbund. 08-449 55 90, info@sweboat.se